Bilişim sektöründe yaşanan hızlı gelişmeler kurumların daha hızlı karar vermelerini zorunlu hale getirmiştir. Net Vizyon hızlı karar verip, uygulama ve doğru sonuca ulaşmada kurumlara uygun çözümler sağlamak amacıyla 2002 yılının başında kurulmuştur.

Net Vizyon'un bu bağlamda geliştirdiği en önemli kavram "esneklik" tir. Bu esneklik; tedarikçiden, hizmet verilen kurumlara kadar geniş bir yelpazede hemen her aşamada tam memnuniyetin oluşmasında en önemli etken olarak kendini göstermektedir.

www.netvizyon.biz